Cykla på Bornholm

Cykelsemester på Bornholm

De bornholmska myndigheterna har satsat hårt på att göra Bornholm cykelvänlig och det är ingen överdrift att påstå, att detta har lyckats över all förväntan. Idag kan Bornholm erbjuda totalt 270 km tillrättalagda cykelstråk – imponerande – med tanke på att Bornholm totalt mäter cirka 30 x 40 kilometer. 
 

Detta nätverk av trafiksäker cykelväg går längs cykelbanor som följer de allmänna vägarna, skogsstigar, banvallar från den numera nedlagda järnvägen samt (i undantagsfall) mindre, mycket glest trafikerade vägar. Man kan praktiskt taget cykla runt Bornholm utan att använda de stora trafiklederna. Därmed undviks alltför hård konkurrens med och oron för annan trafik.

 

Trots sin relativa litenhet bjuder Bornholm på så mycket; från cykelstigar genom lummig grönska till småvägar längs med Östersjöns stränder. Terrängen är skiftande. I norr finns det en rad bastanta backar och obändiga klippor. I söder ligger slätten och sammetsmjuka sandstränder.

 

När du ska cykla på Bornholm kan du välja våra inkvarteringsalternativ som möjliggör en individuell planering för de gäster, som önskar ett cykelpaket. Genom en cykeluthyrning i Rönne tillhandahålls i så fall cyklar samt cykelkärror och/eller cykelväskor för hela perioden. Vi rekommenderar för denna variant minst fyra övernattningar, kanske helst sex eller sju och gärna två per inkvartering. På detta sätt blir tempot lugnare och man tvingas inte ”flytta” varje dag.

 

Vänd Er med förtroende till oss med Era önskemål, så skräddarsyr vi och offererar ett förslag utifrån dessa intentioner. Utöver denna modell finns det ju alltid möjligheter att hyra cyklar på inkvarteringsorten och göra en eller flera dagsturer i samband med våra vanliga hotellpaket. Observera att det inte ingår cykelhjälm i hyran, utan man tar med fördel med sin egen.

 

Klicka här för att boka Cykelpaket