Hotell Rönne

Hotell i Rönne, hotellen är  belägen i den sydvästra delen. Rönne är Bornholms största stad och här bor ungefär en tredjedel av öns cirka 42.000 invånare. Orten har anor från 1200-talet, då den växte fram ur ett fiskeläge beläget mellan två naturliga rev. Idag utgör hamnen ett dominerande inslag med sin livliga handels- och passagerarsjöfart samt sina frekvent förkommande kryssningsankomster. Det finns rester kvar av en äldre bebyggelse, men de flesta husen förstördes eller skadades av bombningarna i slutskedet av andra världskriget, och har därför blivit återuppbyggda. Team Brnholm har ett brett utbud av hotell i Rönne

Hotell i Rönne