Hotell i Sandvig

När du bor på hotell i Sandvig är du i gränslandet mellan de Sandvig - Allinge - vid Madsebakke - finns Bornholms största hällrist-ningsfält. Nedanför, alldeles vid havet, har man valt att placera skolan, som därmed har fått ett både vackert och unikt läge. Vid hamnen i Sandvig ligger den gamla rådstugan, vilken en gång var säte för tinget samt tjänstgjorde som vakt- och arresthus. Nu används den till olika konstutställningar under sommaren. Nedan visas hotell i Sandvig.

Hotell i Sandvig