Information om Gudhjem

Gudhjem Hav

Gudhjem räknar sin historia tillbaka till forntidens östersjöhandel och omtalas under medel-tiden som en av landets köpstäder. Hansestäderna använde platsen för sina fiskeuppköp och detta innebar ett uppsving för befolkningen. Området är förhållandevis rikt på fornlämningar; här kan de jarlar som under vikingatiden styrde

 

Bornholm ha haft sin hemvist. Kustens djupa vikar frestade redan under forntiden som angöringsplatser och gravfynd visar att det i trakten av Gudhjem och förorten Melsted låg två städer under järnåldern. Dessa hade uppstått vid en av Östersjöns livligast trafikerade handelsrutter. Under pesten 1653-54 dog staden nästan helt ut, men efter 1679 kom ett nytt befolkningstill-skott från Skåne och Blekinge. Det var antagligen snapphanar och andra dansksympatisörer från skånska kriget, som flydde hit och satte ny fart på livet i Gudhjem.

 

Christiansös fästningstid innebar en ytterligare uppblomstring, ity att all försörjning gick över Gudhjems hamn. Den speciella kontakten med Christiansö blev också anledningen till att det blev just i Gud-hjem, som den bornholmska sillrökningen på allvar började. Fiskarna hade sett hur några skotska legosoldater hade njutit av rökt sill, som de hade framställt i små öppna skorstenar, och snart röktes det överallt i fiskarhusens köksskorstenar.

 

1886 byggdes det första sillrökeriet i Gudhjem, och härifrån spred sig skicket hastigt till andra fiskelägen. Framställningen av och handeln med ”rögede bornholmere” blev en mycket viktig inkomstkälla, inte bara för fiskare och rökerier, utan även för arbetare, sågverk, rederier och affärsmän. Idag finns det återigen bara ett sillrökeri i Gudhjem, men detta utgör en första klassens turist-attraktion. Här färgas sillen om från silver till guld, under det att skorstenarna sprider en aptit-retande doft över en stor del av hamnen och den stora parkering, som tidigare användes av fiskarna till torkplats för näten.

 

Gudhjem ligger på en klippa som skjuter ut i havet vid en kust som är sönderskuren av små vikar och kantad med farliga rev. Bebyggelsen söker sig terrassformigt från den flata klippan alldeles vid kusten och uppåt berget Bokuls sluttningar. Högst uppe har man en betagande utsikt över denna måleriska stad, vars byggnader till stor del är insprängda i den starkt lutande klippväggen. Huvudgatan - ”Bröddan” - är så brant att man förbjuder cykling där under turistsäsongen. Det finns dessutom ett ”gentlemen´s agreement” bland de bornholmska busschaufförerna, vilket innebär att man alltid kör ned mot Gudhjems centrala delar längs den östra infartsgatan, och upp utmed den västra (en nybyggd serpentinväg), för att på så sätt und-vika komplicerade och trafikfarliga möten.

 

Stadens läge är enastående och finner mera sitt like vid Medelhavet än på  något annat ställe i Skandinavien. Bornholmsförfattaren Martin Andersen Nexö liknade den vid en siciliansk bergsby - en nog så målande och träffande beskrivning. Eftersom klippan absorberar solens värme, uppstår det ett närmast subtropiskt mikroklimat, vilket möjliggör odling av sydländska frukter såsom vindruvor, valnötter, persikor, aprikoser, mullbär och fikon. Förutom den rökta sillen är således staden känd för sina hemkokta fikon och syltade mullbär.

 

Den vackra miljön och det alldeles speciella ljus, som anses finnas över staden, har gjort att Gudhjem varit mycket eftersökt av konstnärer. Den mest kände av dem, Olof Höst, var tillika infödd bornholmare. Man talar om ”Bornholmerskolen” som ett särskilt begrepp inom det danska måleriet. I den före detta järnvägsstationen finns ett kulturhistoriskt museum med bland annat en permanentutställning med Gudhjem-målarnas verk.

 

Klicka här för att boka hotell i Gudhjem