Turistinformatiom om Nexö på Bornholm

Havet vid Nexö på Bornholm

Nexö är, med sina cirka 4000 invånare, Bornholms näst största stad. Den ligger i ett område där graniten, som präglar Svaneke och Gudhjem, avlöses av ett lågt, svagt sluttande sandstens-bälte.

Bebyggelsen har därför antagit en mer allmän karaktär, eftersom den sluppit ”klättra” och ”klänga fast” vid urberget som i dessa städer. Nexö är istället belägen i en sänka vid havet, skyddad västerifrån av höjdsträckningarna Slamra, Langebjerg och Åsen, varifrån man har en storslagen utsikt över staden och hela södra Bornholm.

 

Nexö ligger vid foten av en väldig slätt som sluttar ned mot staden och dess låga bebyggelse. Upplandet är stigande, jämnt och bördigt. Till synes fortsätter det så i all oändlighet in mot öns mitt, men tung klippsträckning reser sig med plötslig våldsamhet lik en stor vakthund, som länge har legat och lurat. Det är Höjlyngen, som här utgörs av det stora området med de till synes motstridiga namnen Helvetesbakkerne och Paradisbakkerne - porten till Almindingen, vars centrala delar skall behandlas senare.

 

Paradisbakkerne har blivit en säregen del av det bornholmska landskapet med sina många klippblock och raviner, skapade av istiders glaciärer, samt sin omväxlande växtlighet i form av tall, gran, björk, körsbär, ljung, blåbär, örnbräken med flera. Området genomkorsas av ett stort antal skogsvägar och stigar, och besökaren vägleds av snitslade promenadslingor av olika längd. De mest kända sevärdheterna är Rokkestenen och Gamleborg - den äldsta och mest åskådliga av de bornholmska tillflyktsborgarna. Den är från äldre järnålder och har använts ända in i vikingatid.