Rönne

Rönne

Rönne är med sina cirka 15000 invånare Bornholms största stad. Följdaktligen bor ungefär en tredjedel av öns befolkning i ”huvudstaden”, som räknar sina anor från 1200-talet, då den växte fram ur ett fiskeläge vid en naturhamn mellan två rev. Namnet Rönne kom i allmänt bruk först under mitten av 1600-talet. Den latinska formen var Rothna, troligen en avledning av det danska ordet rådden och namnet bör ha betecknat det sumpartade låglandsområdet nedanför strandbackarna.

 

Den medeltida staden var knuten till hamnen och hade en betydande del av sin näring genom handel med de tyska köpmännen, vilka sökte sig hit bland annat för att köpa upp sill, som på denna tid fångades i mycket stora mängder. Ända fram till 1800-talet fanns det endast några få gator i staden, men då startade en kraftigare tillväxt, framför allt mot öster. Anledningen var en ekonomisk expansion eftersom handeln och fisket återigen ökade. På 1600- och 1700-talen fanns planer på att omge staden med en mur och befästa den starkt. Om detta erinrar det runda kastell från 1600-talet, som nu inrymmer en del av Rönnes försvarsmuseum. Av olika anledningar kullkastades dock planerna och genom att man inte reste några murar runt staden, behövde aldrig bebyggelsen trängas samman när befolkningen ökade. Rönne har kunnat växa i takt med sig själv och har nu en stor ytutbredning i förhållande till befolkningstalet, eftersom nästan alla invånarna bor i enfamiljshus.

 

Idag börjar Bornholmsbesöket för de allra flesta i Rönne. För dem, som kommer sjövägen, stiger staden upp som ett långt band med hus och trädgårdar längs kustbackarna samt med kyrkans slanka spira och Kastellets massiva torn som landmärken. Klicka här för att boka hotell i Rönne

 

Hamnen är en av de största provinshamnarna i Danmark och kan anlöpas av mycket stora fartyg. Här utskeppas bland annat sten- och fiskeindustrins produkter. Trafiken med passa-gerarfartyg, kryssningsbåtar och bilfärjor är, i synnerhet under sommarhalvåret, betydande. Norr om handelshamnen ligger en stor och modern småbåtshamn med namnet ”Nörrekås Lystbådehavn”.

 

I anslutning till hamnen och färjeterminalen, på Ndr Kystvej 3, finner man det nybyggda och mycket eleganta Bornholms Velkomstcenter, vars personal står till tjänst med råd och tips, böcker, broschyrer och allt annat som den kunskapstörstande Bornholmsresenären kan önska. Ovanför färjornas tilläggsplats står ett stort granitmonument med en spejande sjöman och namnen på de under andra världskriget omkomna bornholmska sjömännen. Bortom tullkammaren ligger ett av de allra mest idylliska husen i Rönne, nämligen hamn-smedjan. Den fungerar fortfarande som smedja och man kan följa arbetet genom den öppna dörren.

 

Alldeles i närheten ligger tullboden - en byggnad som har krönts med en märklig galjonsbild: Två skällande hundar och en herre i kubb. För Pelle i Martin Andersen Nexös roman ”Pelle Erövraren” blev dessa figurer till en skräckfylld bild av ”den Onde och hans helveteshundar”, när pojken i samband med ankomsten till Bornholm ensam lämnades kvar på kajen, medan fadern såg sig föranlåten att ”stärka sig” på hamnkrogen inför mötet med de presumtiva arbets-givarnas granskande blickar.

 

I detta grannskap finns också Rönnes före detta centralstation - numera ombyggd till en restau-rang med namnet ”Perrongen”. Det fanns ett järnvägsnät på Bornholm fram till 1968, då den sista linjen blev nedlagd. Där spåren tidigare låg, finns på många ställen idag utomordentliga cykelvägar till glädje för oss alla som gästar Solskensön. Mycket strategiskt och i nära anslutning till färjeterminalen ligger Bornholms Cykeludlejning på Havnegade 11 (gränden invid stormarknaden ”Quicklys” entré). Cykeluthyrningen är i allmänhet öppen i anslutning till färjornas ankomst- och avgångstider och ger även i övrigt en mycket god service.

 

Klicka här för att boka paket till Bornholm med färja