Kuststigar på Bornholm

De senaste åren har Bornholms Amt etablerat ett nät av kuststigar på totalt 110 km. Detta ger fotgängare och vandrare möjlighet att ta sig runt öns kust ogenerade av annan trafik. Närmare den storslagna naturen och det ständigt föränderliga, storslagna och fascinerande havet kan  man knappast komma. Stigarna är markerade med ockrafärgade metallskyltar, som visar vägen och ger upplysningar om avstånd. 

 

Nätet är sammansatt av gamla räddningsstigar, skog- och kuststigar samt helt nyanlagda stigar. På några få ställen längs nordkusten har geologiska förhållanden gjort det vanskligt att anlägga nya stigar, varför det på kortare sträckor är nödvändigt att vandra längs med landsvägen. På sydkusten är det flerstädes den mjuka sandstranden, som tjänstgör som ”stig”. Sådana avsnitt är speciellt markerade på kartan. Stignätet kommer framledes att byggas ut och förbättras, varvid man avser att ta särskild hänsyn till åtkomsten för rörelsehindrade.

 

Klicka här för att boka färja till Bornholm