Pass & Visum

Pass & visum

 

Det är varje resenärs ansvar att se till att ha eventuellt erforderligt visum och giltigt pass vid inresa till annat land. Tänk på att vissa länder kräver att ett pass är giltigt 6 månader efter avslutad resa. Detta gäller dock inte inom EU. Passet eller det nationella id-kortet behöver då endast vara giltigt under vistelsen på annan ort.

 

Tänk också på att en del länder har speciella regler när det gäller annat lands stämpel i passet. Detta gäller även vid mellanlandning där övernattning ingår eller vid flygplatsbyte.

 

Det är ytterst viktigt att du har undersökt alla krav och bestämmelser som gäller för det land eller de länder du ska besöka på din resa. Vid minsta tveksamhet, kontakta landets ambassad eller konsulat.

 

Du som resenär är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas.

 

Obligatorisk id-kontroll av alla utrikes flygresenärer har införts i Sverige, inte bara vid incheckningen utan även vid gaten. Resenären ska kunna legitimera sig med en godkänd id-handling som ska stämma överens med biljett och boardingkort. Den extra kontrollen görs för att förhindra att resenärer ska kunna byta biljett och identitet mellan incheckning, säkerhetskontroll och gaterna.

 

Polisen informerar om pass och resehandlingar, läs mer på polisens webbplats.

 

Nationellt id-kort

 

När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengen-området ett nationellt id-kort för att styrka medborgarskap. Körkort är ej giltig id-handling i detta fall. Båda dessa dokument utfärdas av polisen på passexpeditionerna. Den stora fördelen med det nationella id-kortet är att det har ungefär samma storlek som ett kreditkort så du kan lätt förvara och alltid ha det med dig i plånboken.

 

Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengen-området, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

 

Länder som deltar fullt ut i Schengen-samarbetet:

 

Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Spanien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Slovakien
Slovenien
Ungern
Österrike

 

Även Island, Norge och Schweiz ingår genom ett särskilt avtal i Schengen-området trots att de inte är EU-länder. Irland, Storbritannien och Cypern kontrollerar pass vid sina gränser.

 

Resa inom Norden

 

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svenska medborgare. Du bör ändå ha med dig giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande. Svenskt körkort är giltig legitimation