Rundkyrkor på Bornholm

Rundkyrka på Bornholm

Det finns en mäktighet i rundkyrkornas slutna form. Tungt och stadigt vilar de på jorden. Men de äger samtidigt en lätthet i sina murverk och branta tak. De är byggda för böner och hymner, men också för att skydda gods och guld.

Runda kyrkor är sällsynta - dock vanligare på Bornholm än i något annat jämförbart område. Här finns fyra: Österlars, Nylars, Ols och Ny Kirke. I övriga Danmark finns tre rundkyrkor, i Skåne en och i övriga Sverige sju. Det finns dessutom några på kontinenten och i England samt ruinerna från en av nordbor byggd rundkyrka på Orkneyöarna.

 

Den runda formen på dessa rundkyrkor har anknytning till Heliga Gravens Kapell i Jerusalem. Det var en svår arkitektonisk uppgift att bygga en rund kyrka. Detta framgår bland annat av Österlars Kirke, Bornholms största och på flera sätt märkligaste rundkyrka.

Liksom övriga rundkyrkor består den av ett nästan cirkelrunt skepp, av ett runt kor och en likaledes rund absid. I Nylars, Ols och Ny vilar taket och de övre våningarna på en massiv stenpelare, vilken går genom byggnaden som en axel. Men i Österlars svävar skeppets välvda tak och de övre våningarna på en cylinder, som är så stor att ett rum bildats innanför dess murar. Det används nu som dopkapell. Murverket är genombrutet av sex mer än manshöga välvda öppningar, vilket gör att församlingen kan ta del av dopakten utan att störa den fina intimitet och närhet som de närmaste upplever kring dopfunten.

 

Det tryck, som det välvda runda taket i skeppet utsatte kyrkans väggar för, var så stort att de började spricka och vackla. Därför tvingades man troligen redan under senmedeltiden förstärka ytterväggarna med kraftiga strävpelare, vilka trycker sig mot murarna och bär upp kyrkans skepp. Även i deras tyngd och mäktighet finns emellertid en elegans som sluter an till byggnaden och ger den spänst.

Kyrkans skepp, kor och absid är byggda i granit omkring 1150, medan vapenhuset är senmedeltida. Murarna är dubbla, upp till två och en halv meter tjocka och med mellanrummet fyllt av mindre sten. Dörr- och fönsterinfattningar är huggna i kalksten av skickliga hantverkare och konstnärer. Särskilt vacker är den norra portalen, vilken kan vara utförd av Carl Stenmästare, verksam i Skåne vid 1100-talets mitt.

 

Andra våningen består av ett stort rum som svarar mot skeppet nerunder. På tredje våningen finns ytterst en så kallad väktargång, något mer än 1,5 meter bred, som ursprungligen bör ha gått utanför taket. Yttermuren har varit bröstvärn, medan gångens innersida bildas av den ursprungliga muren, vilken säkert haft ett platt tak, en stridsplattform.

Förbindelsen mellan våningarna utgöres av en trappa i murens tjocklek i skeppets norra sida med ingång från koret. Kalkmålningar har funnits på flera av kyrkans väggar och tak, men det har endast varit möjligt att framdraga och restaurera dessa på mittpelarens vägg.

 

Det mesta av inredningen har förnyats 1956, då kyrkan restaurerades. Predikstolen och altartavlan härrör sig dock från 1600. I vapenhuset, som är en yngre rektangulär tillbyggnad, står en runsten med följande inskrift: ”Broder och Edmund lät resa denna sten efter deras fader Sigmund. Krist och S:t Mikkel och S:ta Marie hjälpe deras själ”.

 

Klicka här för att boka färja till Bornholm