Stugor i Akirkeby - Åkirkeby

Åkirkeby är det bördiga Sydbornholms köpstad. Staden har byggts på en höjdsträckning - en granitrygg täckt med moränlera - 87 meter över omgivande slätt. Samhället, som troligen är öns äldsta köpstad, har i motsats till kuststäderna bildats som en upplandsort för bönderna och även som ett kult- och administrationscentrum.

 

Team Bornholm förmedlar semesterhus - stugor på Bornholm

 

Klicka här för att se stugor i Åkirkeby

Kyrka i AAkirkeby på Bornholm