Stugor i Svaneke

Svaneke räknas som öns mest idylliska stad på grund av sin gamla välunderhållna terassbebyggelse, som smälter in så väl in i landskapet. De många solskenstimmarna och den långa eftersommaren har skapat förutsättningar för en sydländs vegetation. Bebyggelsen, som ansluter vackert till terrängen, består till största delen av korsvirkeshus med små gårdar och täppor. Som ett minne från tidigare epokers storhetstid, då Svaneke var en handelsplats, kan man fortfarande finna många av de gamla fyrlängade köpmansgårdarna med röda eller gulkalkade väggar, korsvirke och röda tegeltak.

 

Team Bornholm förmedlar semesterhus - stugor på Bornholm

 

Klicka här för att se stugor i Svaneke

Svaneke på Bornholm