Utflyktsmål på Bornholm

Allinge Hamn på Bornholm

På en klippa vid den idylliska, delvis uttorkade Borresö ligger ruinerna av Lilleborg. Utgräv-ningar har visat att borgen är byggd på 1100-talet och att den troligen ödelades, då den intogs och brändes 1259. Lilleborg var för sin tid en imponerande anläggning, uppförd på toppen av en bergknalle på ett utskjutande näs, så att den - enligt sägnen - bottenlösa sjön kom att utgöra vallgrav och skydd. Innanför ringmuren låg ekonomibyggnader samt ett elegant, befäst torn, vilket försågs med glas-fönster tidigare än något annat danskt herremanshus.

 

Borgen uppfördes som stödpunkt för kungens besittning av Rönne härad, då öns övriga tre härader 1149 övergick i ärkebiskopens händer. Under den stora kyrkostriden mellan Jacob Erlandsen och Kristoffer I jämnade biskopens bundsförvant, furst Jaromir av Rügen, 1259 borgen med marken och sedan dess har den legat som ruin. Även om det bara finns sparsamma murrester kvar, kan man bilda sig en uppfattning om hur Lilleborg en gång har sett ut.

 

Detta fornminne ligger i omedelbar anslutning till landsvägen mellan Rönne och Svaneke, och är väl värt ett besök. Den allra vackraste vyn över den gamla befästningen får man kanske från promenadstigen på andra sidan Borresö, runt vilken man har anlagt en synnerligen naturskön vandringsled.

 

På Bornholms högsta punkt, Rytterknægten, finns öns mest gigantiska minnesmärke i form av ett högt torn i granit. Det kallas Kongemindet och är rest till minne av Fredrik VII:s besök på Bornholm 1851. Då tornet byggdes var skogen lägre, men allt efter som åren gick, växte den till sig i höjd och för att säkra utsikten byggdes tornet på med en järnkonstruktion 1899. Den sammanlagda höjden blev då 22 meter. Dessa, jämte Rytterknægtens 162, gör att man efter bestigandet av tornet befinner sig 184 meter över havet och har en milsvid utsikt över större delen av ön.

 

Vid Christianshöj ligger en genuin dansk Kro och även en gammaldags paviljong som, möjligen på grund av sin form, går under det märkliga namnet Kyllingemoderen. Den är uppförd som en dans- och samlingslokal och används fortfarande som sådan. Dess rustika och ålderdomliga inredning ger en alldeles speciell atmosfär åt bröllop, familjefester eller andra sammankomster som här avhålles. Nedanför Christianshöj har rests en Davidsstaty till minne av fallna bornholmska frihetskämpar. Intill står en sju meter hög obelisk av granit från Jomfrubjerget, uppförd av skogsförvaltare Römer 1825 och här kan man även studera en bornholmsk ”tandempump”, från vilken man - enligt obekräftade källor(!) - kan få både varmt och kallt vatten...

 

Andra, mer kända utflyktsmål i Almindingen är Ekkodalen, vars lodräta klippväggar imponerar och ger upphov till en alldeles speciell akustik - därav namnet - samt Gamleborg, en tillflyktsborg från forntiden, i vilken traktens befolkning tog skydd för härjande sjörövare. Det har säkert funnit murar här en gång, men idag återstår endast en jordvall. De årliga djurutställningarna hålls i Harlökkerne, där också Bornholms familjära travbana är belägen. Almindingen genomkorsas av stigar och små skogsvägar, vilket ger stora möjligheter att finna egna intressanta vandrings- och cykelrutter.

 

Klicka här för att boka färja till Bornholm