Hasle

Hasle Strand

Hasle har troligen fått sitt namn genom de hassellundar, som fanns i området i forna tider. Staden är mycket gammal. Redan 1149 kallades omgivningen ”Hasle Herred” och driftiga skeppare och köpmän förstod tidigt att ”dra” inlandsborna till sig för att bedriva handel. Hasle var berömt för sina utmärkta morötter och goda potatis samt - inte minst - för sitt ”eldande brännvin”. Detta bestod i en speciell kumminakvavit, vilken kanske hjälpte till att mynta ett gammalt känt ordspråk: ”Man ska akta sig för att småsupa, småskulder och Haslefolk”.

 

Det var emellertid först långt senare man formellt fick rättigheter som köpstad, men som sådan kom Hasle att ständigt stå i skuggan av den närliggande ”storstaden” Rönne. I början av 1600-talet var staden Hasle så ”usel och fattig”, att Christian IV övervägde att frånta den dess privilegium som köpstad. Detta skedde dock aldrig. En viss upprättelse fick staden år 1658, då ett tiotal av borgarna spelade de ledande rollerna i upproret mot svenskarna. Hasle räknade den gången endast ett sextiotal familjer och detta faktum gör kanske prestationen än mer anmärkningsvärd. Bland de allra mest namnkunniga upprorsmännen kan nämnas Jens Kofoed, som bodde på Storegade i ett hus, vari det numera inryms kolonialvaruhandel. Povl Anker hade sin prästgård på Östergade nr 42 och Niels Gumlös bodde i Havnegade nr 1. På torget står en minnessten över dessa revoltörer. Stenen restes 1908 - på 250-årsdagen av frigörelsen.

 

Kyrkan i Hasle härstammar från 1400-talet, men är kraftigt ombyggd under senare tidevarv. Den äger ett unikt lübeckskt altarskåp från 1500-talet, vars mittparti visar ett motiv från Golgata och dess flyglar scener ur passionshistorien. På kyrkogården, söder om kyrkan, finner man Marevadsstenen - en runsten som en gång fanns inbyggd i en bro vid Klemensker. Inskriften lyder: ”Ölak lät resa denna sten efter sin fader Sanner, en välboren bonde, Gud och Sankt Mikkel hjälpe hans själ”.

 

I anslutning till biblioteket finns en teater- och musikhistorisk minnes-samling över en av Hasles stora söner, kungliga kammarsångaren Vilhelm Herold (1865-1937). Samlingen innehåller teaterminnen med anknytning till Herold och hans tid som världstenor. Han anses vara en av de allra största inom dansk sångkonst och dramatik. Minnessamlingen omfattar bland annat en mängd ljudupptagelser på lackplattor och fonografrullar, och den som så önskar, kan avlyssna bandupptagningar från dessa under besöket på utställningen.

 

Hasle är idag en levande och vänlig liten stad på cirka 1500 invånare. Mycket av det dagliga livet centreras kring hamnen, som allt sedan den anlades i början av 1800-talet, har spelat en väsentlig roll i stadens näringsliv. Den har utvidgats och fördjupats i flera omgångar. 1985 inleddes den senaste utbyggnaden, vilken hittills har kostat 65 miljoner kronor och som har gett Hasle en modern och säker port mot havet. Härifrån utskeppas bland annat lantbruks- och stenprodukter samt varor från fiskförädlingsindustrin. Från de tidiga morgontimmarna, då fiskebåtarna landar sill, torsk och lax, och dagen igenom råder här ett brokigt liv. En balanserad mix av turister, nöjesbåtar och arbetande lokal-befolkning gör hamnen till den naturliga samlingspunkten.